Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Overeenstemming over coalitie in Cromstrijen

16-3-2010 Bron: Cromstrijen'98

Na constructieve besprekingen zijn de fracties van VVD, Cromstrijen'98, D66 en SGP het eens geworden over het vormen van een college.

Hierdoor wordt de uitslag van de verkiezingen gehonoreerd, aangezien de drie grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen zitting hebben in het nieuwe college. Door de deelname van de SGP ontstaat er bovendien een breed college dat mag rekenen op een raadsmeerderheid van 9 van de 15 zetels.

De vier partijen zullen aan de raad voorstellen om de volgende wethouderskandidaten te benoemen:
Namens de VVD:Hans Flieringa
Namens Cromstrijen'98:Ineke Korbijn
Namens D66:Peter Riedijk
Namens SGP:Ad Herweijer

Door een logische herschikking van de portefeuilles binnen het college zal het nieuwe college ondanks de vierde wethouder iets minder formatie vergen dan het huidige college.

Het is bedoeling dat de beoogde wethouders worden benoemd in de raadsvergadering op 30 maart 2010. Tevens zal het hoofdpunten programma aan de raad worden gepresenteerd.

De fracties van VVD, Cromstrijen'98, D66 en SGP hechten er belang aan dat de goede samenwerking binnen de raad van de afgelopen 4 jaar wordt voortgezet.
Cromstrijen staat voor grote uitdagingen in de komende jaren en er wordt waarde aan gehecht om deze uitdagingen met de gehele raad aan te gaan.

Mening Cromstrijen'98:
Bestuur en fractie staan volledig achter deze samenstelling.

Terug naar actueel