Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Piet slaat de spijker op z’n kop

20-8-2016 Bron: Het Kompas: Raadslid Westdijk

PvdA’r Piet Westdijk, gemeenteraadslid in Binnenmaas, geeft zijn mening over de beslissing van de provincie Zuid-Holland in Het Kompas.

"De raden beslissen", Cromstrijen'98 is het daar helemaal mee eens.
Sterker nog, de raadsleden van Oud-Beijerland gevolgd door Strijen hebben aangedrongen op een beslissing binnen de raden.

Tijdens de raadsledenconferentie Onderzoek Bestuurlijke Toekomst vergadering van 10 november 2014 is op voordracht van Oud-Beijerland, bij monde van de D66 voorman Maurice Pahladsingh, het volgende besluit met instemming van alle raadsleden in de Hoeksche Waard aangenomen:

Citaat uit het verslag van bovengenoemde vergadering:

Conclusie:
In de daarop volgende discussie hebben de aanwezige raadsleden hierover het volgende naar elkaar uitgesproken:

1 - De uiteindelijke besluitvorming over de bestuurlijke toekomst is in handen van de vijf gemeente raden.

2 - De stuurgroep is opdrachtgever: dus mag er van uit worden gegaan dat het onderzoek op een goede wijze antwoord geeft op de door de stuurgroep/raden zelf geformuleerde onderzoeksvragen.

3 - De stuurgroep toetst of de onderzoeksvragen afdoende zijn beantwoord; de stuurgroep doet dit op basis van ratio , waarbij politieke opvattingen buiten beschouwing worden gelaten (professionele oordeelsvorming).

4 - De stuurgroep leden hebben de inspanningsverplichting om het in de stuurgroep eens te worden over het advies inzake de bestuurlijk toekomst dat op basis van de onderzoeken aan de raden wordt voorgelegd (maar besluiten daar niet over).

5 - Als het de stuurgroep lukt om een eensluidend advies inzake de bestuurlijke toekomst aan de raden aan te bieden, zou het vreemd zijn als de raden hiervan afwijken. Als dat advies (op onderdelen) politiek onwelgevallig is, dan is dat maar zo.

Mening Cromstrijen'98:
Wat jammer dat de raadsleden die voor een herindeling hebben gekozen dit besluit niet meer herinneren. Het is nog vervelender dat onze Gedeputeerde en onze Commissaris van de Koning deze democratisch genomen beslissing, notabene door Oud-Beijerland gezamenlijk met Strijen geïnitieerd, niet respecteren.

Hoe moet dit later als deze herindelingsmachine doordendert en zij met dit geheugenverlies uw Hoeksche Waard moeten gaan besturen.

Terug naar actueel