Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Portefeuilleverdeling 2010 – 2014

16-3-2010 Bron: Cromstrijen'98

Tijdens de coalitie besprekingen is de volgende portefeuille verdeling besproken.

Burgemeester G.A.A.J. Janssen (Giel)

Besturen en dienstverlening:
- Burger en bestuur;
- Dienstverlening;
- Bestuurlijke samenwerking.

Openbare orde en veiligheid:
- Veiligheid algemeen;
- Brandweer;
- Rampenbestrijding;
- Handhaving.

Projectverantwoordelijk TNO en Stuurgroeplid Numansdorp Zuid.

Wethouder H.J. Flieringa (Hans) 1e loco

Financiën
Economische zaken:
- Economie;
- Winkelvoorzieningen;
- Toerisme.

Verkeer en vervoer:
- Verkeersstructuur;
- Parkeren;
- Verkeersveiligheid.

Projectverantwoordelijk ABH.

Wethouder I. Korbijn-Schop (Ineke) 2e loco

Volkshuisvesting:
- Ruimtelijke ordening;
- Beheer en onderhoud openbaar gebied;
- Milieu.

Projectverantwoordelijk Numansdorp Zuid.

Wethouder P.R. Riedijk (Peter) 3e loco

Maatschappelijke participatie:
- Sport en recreatie;
- Cultuur;
- Sociaal cultuur werk en vrijwilligerswerk;
- Subsidies (verenigingen en instellingen);
- Voorzieningen (incl. gemeentelijke gebouwen);
- Lokaal jeugdbeleid.

Sociale zaken.

Wethouder A.J. Herweijer (Ad) 4e loco

Maatschappelijke ondersteuning:
- Gezondheidszorg;
- Regionaal jeugdbeleid;
- Onderwijsbeleid;
- Onderwijshuisvesting;
- Voor- en naschoolse opvang;
- Maatschappelijke ondersteuning.

Beheer en onderhoud openbaar gebied:
- water, groen, begraafplaatsen etc.

Mening Cromstrijen'98:
Deze verdeling geeft voldoende uitdagingen voor zowel de wethouders al de burgemeester.

Terug naar actueel