Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Provinciale Staten hebben geen geduld om naar u te luisteren op 15 maart

22-2-2017 Bron: Cromstrijen'98

Provinciale Staten gaan een herindeling voorstellen aan minister Plasterk van binnenlandse zaken.

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen fuseren volgens dat plan op 1 januari 2019. Wel moeten de Tweede en Eerste Kamer later dit jaar nog instemmen met de vorming van één gemeente Hoeksche Waard.

Vanmorgen, 22 februari 2017, is in het Provinciehuis in Den Haag met de volgende stemverhouding gekozen om een herindeling te laten plaatsvinden in de Hoeksche Waard:

De PVV, 50 Plus, de Partij van de Dieren en twee van de zeven CDA-statenleden stemden tegen het fusievoorstel. Zij vinden dat de burgerpeiling op 15 maart in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk – de drie gemeenten die tegen een herindeling zijn - had moeten worden afgewacht. Ook stelden ze dat er onvoldoende aanleiding is om de vijf gemeenten te laten fuseren.

De overige fractieleden concludeerden dat de Hoeksche Waard er zelf niet uitkwam en dat de provincie daarom terecht de regie overnam. Deze partijen riepen het college daarom op om de Hoeksche Waard intensief te steunen en inwoners te betrekken bij de vorming van de nieuwe gemeente.

Hier kunt u de bespreekstukken vinden: ”documenten”.

Kies agendapunt 2a voor het: ”videoverslag”.

Rob heeft voorafgaande aan de discussie als inspreker voor de samenwerkende raadsleden: "ingesproken".

Uitslag 22 februari 2017:

“Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?”.

VVD - VOOR
PVV - TEGEN
D66 - VOOR
CDA – 2 TEGEN en 7 VOOR
SGP&CU - VOOR
PVDA - VOOR
SP - VOOR
Groen Links - VOOR
PvdD - TEGEN
50 Plus - TEGEN

De statenleden die over uw toekomst hebben beslist: “statenleden”.

Mening Cromstrijen'98:
3 - 2 een meerderheid van ruim 60% binnen de Hoeksche Waardse gemeenteraden is geen meerderheid volgens een meerderheid van de statenleden.

Hoe democratisch is democratie !!!

Laat van u horen 15 maart en laten we hopen dat de Tweede- en Eerste-Kamer wel weet wat democratie is en wel naar de inwoners wil luisteren.

Terug naar actueel