Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

RSD pijnlijke kwestie

6-11-2010 Bron: Cromstrijen'98

Beslissingen noodzakelijk voor het weer op orde krijgen van de financiële positie van de gemeenschappelijk regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche-Waard (RSD HW) zal mogelijk alle betrokkenen gaan raken.

Omdat de financiële positie de komende jaren uitmondt in tekorten zal het moeilijk zijn het huidige beleid te handhaven.
De financiële positie gaat ontstaan door het verminderingvan de jaarlijkse bijdrage van de overheid maar ook door de groei van het aantal inwoners dat van de uitkeringen gebruik moeten gaat maken.
De RSD is met een bezuinigingsvoorstel gekomen om de uitkeringen zo veel mogelijk af te stemmen op het maximale inspanning dat wettelijk vereist is.

Mening Cromstrijen'98:
Uit de voorstellen blijkt dat men voornamelijk de bezuinigingen bij de uitkeringen hoopt te vinden. Cromstrijen’98 heeft aangegeven het met de voorgestelde bezuinigingen eens te zijn; terugdraaien van uitkeringen die wettelijk niet verplicht zijn indien dit niet meer betaalbaar is. Hoe pijnlijk deze beslissing ook is. Maar ook om te onderzoeken of de RSD efficiënter kan werken. Met deze opdracht is Piet Penning, de vertegenwoordiger van onze gemeente naar de AB vergadering van het RSD gestuurd.

Terug naar actueel