Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Raadsvergadering 24-6-2009

25-6-2009 Bron: Cromstrijen'98

BERICHT VAN DE RAADSVERGADERING CROMSTRIJEN van 24 juni 2009

In deze vergadering diende de fractie van Cromstrijen’98 een 3-tal moties in.
De eerste ging over het overtollige riet in watergangen, de tweede over het openbaar groen en de derde over de verhoging van de Waterschapslasten in 2010.
Merkwaardig genoeg kreeg de fractie van Cromstrijen’98 geen bijval van de andere parijen voor de eerste en tweede motie, terwijl wethouder Honders wel volledig tegemoet kwam aan de wensen die Cromstrijen’98 in zijn moties had neergelegd.

Nog verrassender was het feit, dat Cromstrijen’98 slechts de fractie van D’66 meekreeg in de motie die Cromstrijen’98 indiende over de tariefsverhoging van het Waterschap in het komende jaar: 9 % !!!
De fractie wilde hiermee een signaal afgeven, dat een dergelijke verhoging niet past in het huidige tijdsbeeld van crisis.
PvdA, CDA en VVD stemden TEGEN deze motie.

Mening Cromstrijen'98:
Blijkbaar vinden de andere partijen de wens van de inwoners om het openbaar groen en het overtollige riet beter te onderhouden niet belangrijk!

Terug naar actueel