Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Raadsvoorstellen over jeugdzorg zijn geen vanzelfsprekendheid

8-7-2017 Bron: Cromstrijen'98

In de raadsvergadering van 4 juli jl. is het raadsvoorstel behandeld over solidariteitsafspraken in de jeugdzorg.
De jeugdzorg is voor 17 gemeenten ondergebracht bij de Dienst voor Gezondheid en Jeugd. Dit is een grootschalig gebeuren waar ca. 130 miljoen euro in omgaat.

Met betrekking tot de kostenontwikkeling zijn er solidariteitsafspraken gemaakt. De ene gemeente komt tekort en de andere houdt geld over. Op deze manier worden de tekorten onderling gecompenseerd.
Bij de opstart van deze dienst zijn deze solidariteitsafspraken voor een periode van 2 jaar vastgelegd. Het raadsvoorstel van 4 juli jl. ging over de verlenging daarvan met eenzelfde periode van 2 jaar.
Wij hebben een amendement ingediend om deze solidariteitsafspraken niet met 2 jaar te verlengen, maar met slechts 1 jaar. De reden daarvoor is dat gemeenteraden op dit onderwerp bijna geen vat hebben. Wij moeten iedere keer maar op de blauwe ogen geloven wat door deze dienst wordt aangedragen. Adequate sturingsmiddelen ontbreken en voorstellen over dit onderwerp worden vrijwel automatisch aangenomen wegens het ontbreken van voldoende inzicht in deze materie.
De taak van de gemeenteraad is controlerend en kaderstellend. Als je onvoldoende kunt controleren, dan moet het kader maar wat duidelijker c.q. scherper neergezet worden.
Met het aannemen van dit amendement is er een signaal afgegeven dat raadsvoorstellen over jeugdzorg geen vanzelfsprekendheid mogen zijn. Onze wethouder geven wij daartoe alle ruimte om hierover met de collega's van de overige 16 gemeenten te overleggen.

Mening Cromstrijen'98:
Er gaan grote bedragen om in de jeugdzorg. Voor een buitenstaander lijkt dit op het rondpompen van geld zonder dat je kunt zien of dit optimaal terechtkomt daar waar dit thuishoort.

Wij blijven ook op dit dossiers alert, ook op de moeilijke zoals deze. Wij zijn ons uitermate bewust van onze taak als vertegenwoordiger van u.Terug naar actueel