Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Randweg/bypass in Klaaswaal komt steeds dichterbij!

13-12-2015 Bron: Motie "Verkorte Bypass Klaaswaal"

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren inzake het aanleggen van een randweg rond Klaaswaal.

In de commissie RBZ is het rapport en de bijbehorende conclusie van het College behandeld, waarbij inwoners tevens de mogelijkheid is geboden om in te spreken.
De feiten wijzen uit dat de verkeersdruk zodanig is toegenomen dat de algemeen aanvaardbare normen ver overschreden worden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat er niemand tegen het aanleggen van een randweg c.q. bypass is, maar dat de kosten het grootste struikelblok is. Het college vindt deze kosten te hoog, dat het zelf financieren niet mogelijk is. Co-financiering is dringend nodig, maar die is er nog niet. Het is ook nog niet duidelijk of die er wel kan komen. Dat zal in de komende tijd moeten blijken als de wethouder hiernaar op zoek gaat.

De Molendijk/Rijksstraatweg is een provinciale weg die toevallig door een woonkern loopt. De provincie is verantwoordelijk voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer op hun wegen. Voor een goede doorstroming is de maximum snelheid 50 km per uur en mag dit geen 30 km per uur zijn. Als de provincie vervolgens gevraagd wordt wat zij aan de veiligheid doen, verwijzen zij direct door naar de Gemeente, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op het stuk provinciale weg door Klaaswaal. Flitspalen worden verwijderd, waardoor de snelheid van het verkeer toeneemt. De Gemeente heeft hier geen zeggenschap over, omdat dit onder het Openbaar Ministerie valt.

Kortom, deze bestuurlijke wanorde is onacceptabel te noemen en blokkeert het kunnen verbeteren van de veiligheid van onze inwoners. Met een randweg is dit op te lossen, dus zou de provincie het co-financieren van de randweg Klaaswaal veel hoger op de agenda moeten zetten. Gelet op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn zij dat in feite verplicht.

Mening Cromstrijen'98:
Wij hebben deze randweg altijd hoog op de agenda gezet en willen er alles aan doen om deze te kunnen realiseren. De bewoners gebruiken de slogan “waar een wil is, is een randweg”. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Het huidige raadsvoorstel is te defensief en vraagt om een andere insteek. Inmiddels hebben wij door een eigen onderzoek te doen, de conclusie getrokken, dat er nog een mogelijkheid bestaat in de vorm van een “verkorte bypass”. Deze verkorte bypass is een heel stuk goedkoper en mogelijk eenvoudiger te (co)-financieren.
Cromstrijen'98 zal daartoe in de raadsvergadering van 15 december 2015 een motie indienen. Een motie is het formuleren van een wens, verzoek of opdracht aan het college. Als een meerderheid van de raad deze motie aanneemt, dan wordt de motie in de regel uitgevoerd door Burgemeester en Wethouders.
Gelet op het enorme belang van dit onderwerp hebben wij er het volste vertrouwen in dat het college met deze motie aan de slag gaat mede omdat zij ook hetzelfde doel, veiligheid, nastreven.

Terug naar actueel