Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Rapport RAD bevestiging van de vermoedens

23-6-2008 Bron: Cromstrijen'98

Het blijkt nu dat het niet voor niets was dat Cromstrijen’98 direct om een onafhankelijk en diepgaand onderzoek heeft gevraagd.
Voor mij kwam het persbericht in december vorig jaar als een donderslag bij heldere hemel. Nog gekker werd het toen op de AB (algemeen bestuurs) vergadering van 10 december een draai van 180 graden aan het verhaal werd gegeven.
Ik kon me niet voorstellen dat de heer Brouwer, een man met kennis van zaken en zeer loyaal aan zijn bedrijf de RAD, de krant er bij haalt om onwaarheden te vertellen.

Mijn opvattingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn:
Directie bereidtde te behandelendestukken voor. Dit met hun technische en commerciële vakkennis en komen met alternatieven. Zij huurt indien gewenst expertise in.
Het DB (dagelijks bestuur)behandelt deze voorstellen en bepaalt in samen werking met de directie welke keuze economisch en politiek binnen de Hoeksche Waard voorgedragen wordt aan het AB;
Het AB zal dan, net als in de gemeenteraden, het voorstel beoordelen op het maatschappelijk draagvlak.
Directie bereidtde te behandelendestukken voor. Dit met hun technische en commerciële vakkennis en komen met alternatieven. Zij huurt indien gewenst expertise in.

Wat hier nu duidelijk fout gegaan is, is dat de wethouders op de stoel van de directie zijn gaan zitten en daardoor het proces uit het oog verloren zijn.
Daarbij komt ook nog, anders was er vast eerder ingegrepen, dat de communicatie naar het AB en de raden niet op een juiste wijze is uitgevoerd.

Nu blijkt, en het ontslag van onze wethouder is daarin duidelijk, dat hij veel eerderonraad heeft geroken. Dit heeft hij later ook toegegeven. Het was dus zijn plicht dit directte melden aan het AB en de raad. Dat dit niet heeft plaats gevonden is merkwaardig want op de commissie agenda staat altijd een agenda punt :Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen. Deze plicht is van groot belang. Verder is het AB maximaal drie tot vier keer per jaar in vergadering bijeen.
Een lid van het AB kan zonder terugkoppeling uit het DB,niet terugkoppelen naar gemeenteraad of commissie.
Namens Cromstrijen’98
Dick Polderdijk- Algemeen bestuurslid RAD.

Mening Cromstrijen'98:
Conclusie naar aanleiding van het rapport:
Zoals bekend is Cromstrijen’98 een partij die achterkamertjes politiek niet tolereert. De dubbele petten problematiek wordt door ons dan ook afgekeurd. Met andere woorden er moet een organisatie ingericht worden die volgens de gemeentelijke regelingen, zoals hierboven geschetst is zal worden uitgevoerd. Het is dus duidelijk dat het huidige DB, maar mogelijk ook AB leden daar niet in thuis horen.
Dit zal de insteek zijn van Cromstrijen’98 tijdens de behandeling van dit punt in de raad.

Terug naar actueel