Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Reageren op het wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard

13-11-2017 Bron: Cromstrijen'98

De Kamercommissie stelt betrokkenen en belangstellenden tot 27 november 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel. Voor diegene, die het moeilijk vinden om dit goed op te schrijven en toch willen reageren, bieden wij bij deze onderstaande voorbeeldbrief aan. In de aanhef staat het rechtstreekse e-mailadres van de commissie Biza. Digitaal insturen kan ook via Riene Verburgh van het Burgercomité, maar dan voor 25 november 2017. Het Burgercomité print dit uit en brengt alle zienswijzen persoonlijk naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te Den Haag. Het email adres is: rieneverburgh@gmail.com


Voorbeeldbrief:

ZIENSWIJZE OP HET VOORSTEL VOOR WETGEVING “HERINDELING HOEKSCHE WAARD”

Aan de heer drs. F.M.J. Hendrickx, waarnemend griffier vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ( e-mailadres:cie.biza@tweedekamer.nl)

Drie gemeenteraden, zijnde Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk hebben in meerderheid TEGEN een herindeling gestemd. Deze gemeenteraden vertegenwoordigen daarmee ca. 53.000 inwoners. Een meerderheid van 3 van de 5 gemeenteraden, de overige 2 gemeenteraden zijn voor een herindeling (ca. 33.000 inwoners), hebben daarnaast ook besloten om versterkt te gaan samenwerken. Volgens de democratische principes van de Nederlandse Staat heeft een fusie van gemeenten in de Hoeksche Waard daarmee onvoldoende draagkracht. Wel is democratische legitimiteit verkregen voor een “versterkte samenwerking”. Dit alles is nog eens herbevestigd via een gehouden burgerpeiling in de drie gemeenten.

Voor- en tegenstanders van een herindeling zijn het er over eens, dat de provincie via een opgelegde fusie, naar democratische maatstaven een ondemocratische beslissing heeft genomen. Dit terwijl volgens afspraak met de provincie de gemeenten autonoom mochten beslissen. Ook nut en noodzaak zijn onvoldoende door de provincie aangetoond en alle gemeenten beschikken over voldoende bestuurskracht en zijn financieel kerngezond. Ook wordt er ruimhartig samengewerkt in de Hoeksche Waard voor wat betreft regionale onderwerpen. Het wetsvoorstel is dus niet te rijmen, want het lijkt mij onmogelijk dat een ondemocratische beslissing toch via wetgeving democratisch gemaakt kan worden. Zoiets krijg ik aan niemand uitgelegd.

Het wetsvoorstel had dus nooit geschreven mogen worden en is en blijft ondemocratisch.

Met vriendelijke groet,

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Datum:

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 heeft er tot op heden alles aan gedaan wat mogelijk is om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Nu zijn de inwoners en andere belanghebbenden aan de beurt. Maak gebruik van uw democratisch recht en reageer massaal op dit wetsvoorstel. Wij denken dat de Tweede en de Eerste Kamer voldoende draagvlak belangrijker vinden dan de provincie die dit volledig ter zijde heeft geschoven.

Terug naar actueel