Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Samenwerkende Raadsfracties HW informeren Statenfracties

3-8-2016 Bron: Cromstrijen'98

Nogmaals dank voor het gesprek dat de "Samenwerkende Raadsfracties HW" afgelopen 15 juni met u mochten hebben. Zoals afgesproken hebben wij een aantal vragen van u meegenomen om een uitgewerkt en gedetailleerd antwoord te geven.


Wat blijkt:

Tijdens de gesprekken die door de Samenwerkende Raadsfracties HW met de Statenfracties PvdD, 50Plus, PVV, SP, GrLi, VVD, CDA, D66 en PvdA in Den Haag hebben gevoerd is er geconstateerd dat er een groot gebrek aan actuele informatie is.

Vele fractieleden waren niet of nauwelijks geïnformeerd over de situatie in de Hoeksche Waard. Naast het gebrek aan draagvlak voor een herindeling onder de inwoners was ook de geschiedenis ten aanzien van het dwangmatige proces van de GS, wat de laatste decennia leeft in de Hoeksche Waard, niet bekend en daarmee ook de beeldvorming gestoeld op onjuiste informatie.

Om alle Statenfracties een gelijk speelveld te bieden zijn alle vragen en opmerking welke wij tijdens de gesprekken met de fractieleden hebben ontvangen genoteerd en met onderstaande stukken beantwoord.
1 - Volksraadpleging 2003.
2 - Verkiezingen 2014.
3 - Verslag afspraken OBT.
4 - Aanpak Decentralisaties.
5 - Wetenschappelijke duiding van de Provinciale rol.
6 - Raadsbrief gemeente Strijen.
7 - Bezuinigingen Goeree-Overflakkee.
8 - Reactie provinciale notitie "Slimmer en Sterker".
9 - ICT Businessplan ISHW versie 1.00.
10 - Lijst met samenwerkingsdossiers.
11 - Pact van de Waard 27 februari 2014 ondertekende versie.

In de stukken is nog geen rekening gehouden met de sinds 5 juli ontstane nieuwe werkelijkheid betreffende het standpunt van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de Hoeksche Waard.

Tijdens het bezoek van gedeputeerde Drs. R.A.M. van der Sande aan de Hoeksche Waard op 6 januari 2016 is een documentatiemap met onder andere visiedocumenten overhandigd, zie stuk 10, deze worden onderschreven door de vijf gemeenteraden. Dit betreft onder andere de visie op het sociaal domein en het Pact van de Waard (ter bestrijding van de krimp) en een lijst van dossiers die de Hoeksche Waard gezamenlijk behandelt.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden het van belang dat ook u, inwoners van Cromstrijen, optimaal geïnformeerd blijven.

Uw eventuele vragen horen wij graag, info@cromstrijen’98.nl


Terug naar actueel