Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Samenwerkers verzoeken tot extra raadsvergadering

12-11-2016 Bron: Cromstrijen'98

Op verzoek van Cromstrijen'98 en de coalitiepartners CDA en VVD, die allen tegen een herindeling zijn, heeft de burgemeester een extra raadsvergadering uitgeschreven. De bespreekpunten van deze vergadering zijn:

- tekst voor de zienswijze van de gemeente Cromstrijen met betrekking tot de herindelingsprocedure, als reactie naar de provincie;

- tekst voor op het stembiljet voor de burgerpeiling, die plaatsvindt op 15 maart 2017.

De extra raadsvergadering zal gehouden worden op 29 november 2016 aanvang om 19:30 uur.


De drie partijen Cromstrijen'98, CDA en de VVD hebben aangedrongen op deze extra raadsvergadering, omdat de inwoners tijdens het onderzoekstraject voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard de inwoners onvoldoende om een mening is gevraagd. Tijdens het onderzoek in 2013 is aan 200 van de 85.000 inwoners om een mening gevraagd en in 2015 aan 3% van de 85.000 inwoners. Dergelijke kleine aantallen vindt de provincie representatief voor de mening van u als inwoners van de hele Hoeksche Waard.

Wij vinden dat duidelijk niet en willen dit traject zo democratisch mogelijk laten verlopen door de inwoners hier optimaal bij te betrekken. De consequenties van een herindeling zijn namelijk erg groot.

Wist u dat in 2003 ook al een referendum over een herindeling is gehouden en dat toen ca. 85% van de inwoners in de Hoeksche Waard tegen herindelen was?

Mening Cromstrijen'98:
Wij zullen alle zeilen bijzetten om dit voor alle inwoners zo goed mogelijk te laten verlopen.

Inwoners van Cromstrijen, laat uw stem horen.

Inspreken tijdens deze extra raadsvergadering is mogelijk door aanmelding bij de griffier van de gemeente Cromstrijen.

Tel. 088-6471000 of mail naar info@cromstrijen.nl

Terug naar actueel