Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Schrijnende gevallen in het kader van de WMO

8-11-2015 Bron: Cromstrijen'98

In het kader van de WMO voert de Gemeente Cromstrijen een beleid dat erop gericht is dat niemand tussen wal en schip mag vallen.

In de diverse commissievergaderingen wordt regelmatig hierover gesproken en aangegeven dat er in onze gemeente geen schrijnende gevallen bekend zijn. Dat wil echter nog niet meteen zeggen dat er absoluut geen schrijnende gevallen zijn. Misschien dat er toch nog mensen zijn, die door de verhoging van de eigen bijdrage, geen beroep meer doen op de WMO, omdat het ze teveel zou kosten en/of dat dit niet bekend is bij de gemeente.
Dat zouden dan de zogeheten verborgen schrijnende gevallen kunnen zijn.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip kunnen vallen. Wij vragen aan iedereen of zij uit hun omgeving mensen kennen, die hierdoor in een moeilijke positie verkeren en die niet bij de Gemeente aankloppen door wat voor reden dan ook.
Geef dit dan direct door aan het loket van de WMO van de Gemeente Cromstrijen.
De Wethouder heeft in de commissievergadering expliciet aangegeven om dit te doen, zodat alle problemen in beeld zijn en opgelost kunnen worden.

Terug naar actueel