Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Tijdens de raadvergadering van 13 december 2011 heeft Cromstrijen'98 uw belangen weer behartigd

18-12-2011 Bron: Cromstrijen'98

Een greep uit de behandelde stukken:
- Onderhoud openbaar groen wordt verbeterd;
- Het horecabeleid is vastgesteld;
- Projectsubsidie;
- Evaluatie BOA.

Onderhoud openbaar groen wordt verbeterd.

Het onderhoud van het openbaar groen wordt verbeterd. Uit een onder de inwoners gehouden burger tevredenheidsonderzoek is gebleken dat u zich vooral ergert aan het zg. “visueel onderhoud”. Dat is het in het oog springende onderhoud, zoals grasmaaien, snoeien en het verwijderen van riet en onkruid.
Cromstrijen'98 heeft u in het verkiezingsprogramma beloofd zich in te willen zetten voor een beter resultaat.
Welnu dit is ons inziens gelukt.
Eén en ander gelukte door binnen de bestaande begroting te schuiven, waardoor geld vrij is gekomen voor de aanschaf van heesters en bloemen. Door dit geleidelijk te doen kost het geen extra geld. U zult in de loop van 5 jaren meer fleur en kleur gaan zien in de wijken.
Tevens is ons door de betreffende afdeling verzekerd, dat het onderhoud, zoals het maaien van gras, daar waar nodig zal worden geïntensiveerd.

Het horecabeleid is vastgesteld.

Het horecabeleid van de gemeente Cromstrijen is vastgesteld.
Cromstrijen'98 staat positief tegen de komst van nieuwe horecavestigingen binnen de gemeente, mede gelet op het bevorderen van toerisme en recreatie.
Een door de VVD ingediend amendement om 5 extra horecavergunningen af te geven werd door ons niet ondersteund, dit gelet op de volgende punten:
1) Het op dit moment ontbreken van voldoende toezicht (handhaving)wat kan leiden tot meer overlast.
2) Alhoewel wij niet op de stoel van een ondernemer willen gaan zitten, denken wij dat de huidige ondernemers, gelet op de crisis, het al moeilijk genoeg hebben en niet zitten te wachten op deze extra uitbaters.
3) Uitbreiding gelet op het “Nautisch Centrum” is nog niet aan de orde en heeft pas urgentie als daar behoefte aan is.

Wij denken,indien daar behoefte aan bestaat en binnen de vastgestelde kaders, een terrasvergunnig, moet kunnen.

Projectsubsidie (Stimuleringsregeling verenigingen enstichtingen).

Cromstrijen'98 is verheugd te kunnen mededelen, dat wij akkoord zijn gegaan met een in het leven geroepen projectsubsidie voor verenigingen en stichtingen. Deze instellingen worden volgend jaar geconfronteerd met een bezuinigingskorting van 10%. Door enkele overschotten en een reserve optimaal te benutten zag het college kans om nieuw beleid te ontwikkelen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich nu gaan ontplooien door gebruik te maken van deze stimuleringssubsidie. De mogelijkheid gaat bestaan dat zij b.v. meer trainingen, clinics, en wedstrijden voor de jeugd/ouderen en gehandicapten kunnen gaan organiseren.

Evaluatie BOA(Bijzonder Opsporings Ambtenaar).

De evaluatie van de BOA zou dit najaar plaatsvinden en is niet doorgegaan. Cromstrijen'98 stelde hier een vraag over. U weet wel, de BOA, die er o.a. voor zou gaan zorgen dat de overlast van de hondenpoep wordt beperkt.
Welnu, wij hebben met u geconstateerd, dat deze ambtenaar zelden of nooit te zien is. U, als inwoner betaald hiervoor en u mag daar dan ook wat voor terug verwachten.
Wij zullen ons standpunt over deze functionaris in de komende evaluatie (voorjaar 2012) laten blijken!!!