Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Twee amendementen nodig om uw mening te vragen

6-12-2016 Bron: Cromstrijen'98

Om duidelijkheid te krijgen ten aanzien van uw mening voor de toekomst van Cromstrijen hebben wij tijdens de extra raadvergadering op 29 november 2016 twee amendementen moeten indienen.

De eerste voor het aanpassen van het tekstvoorstel ten aanzien van de “Burgerpeiling” en de tweede voor het aanpassen van de tekst voor de vaststelling van de “Zienswijze” op het herindelingsontwerp Hoeksche Waard.

Deze amendementen zijn met een meerderheid in de gemeenteraad aangenomen en onze coalitiepartners CDA (deels) en VVD ondersteunden het initiatief.

Op 15 maart 2017 krijgt U de volgende vraag voorgelegd:
“Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?”.


Amendement burgerpeiling


De gemeente Cromstrijen heeft de volgende zienswijze bij de Provinciale Staten ingediend:
“De gemeenteraad van Cromstrijen is in meerderheid TEGEN een herindeling, tenzij zal blijken dat onze inwoners in meerderheid voor een herindeling zijn. Onze inwoners kunnen zich hierover via een burgerpeiling uitspreken, gelijktijdig met de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017.
Onze gemeenteraad is voor versterkte regionale samenwerking. De wijze van invulling van deze samenwerking kan op meerdere manieren.
De gemeenteraad is overigens van mening dat de overige vragen die door de Provincie worden gesteld m.b.t. de zienswijze op het herindelingsontwerp, gelet op het bovenstaande, niet relevant zijn.

Amenedement Zienswijze

Mening Cromstrijen'98:
Uw mening is bepalend bij een samenwerking of bij het opheffen van de gemeente, wij laten dat niet over aan de “Haagse bluf”.


Terug naar actueel