Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Verkeersmaatregelen bij de gevaarlijke kruising bij Intratuin

19-10-2017 Bron: Cromstrijen'98

Via de website van de Provincie Zuid-Holland heeft CR98 een vraag gesteld over de drempels op het kruispunt N487/Volgerlandseweg en wat de overwegingen zijn om deze te realiseren in plaats van een rotonde of stoplichten.

Antwoord van de provincie:

Aanleiding voor maatregelen op het kruispunt N487 met de Volgerlandseweg zijn brieven van de gemeente Cromstrijen van oktober 2016 en maart 2017. De gemeente vraagt daarbij aandacht voor de verkeersveiligheid van het kruispunt en verzoekt maatregelen te treffen, bij voorkeur in de vorm van een rotonde. Tevens geeft de gemeente aan dat door de toegenomen verkeersintensiteiten en daardoor hinder op rijksweg A29, er sprake is van toename aan
(sluip-)verkeer dat gebruik maakt van de parallelstructuur tussen Willemstad en Numansdorp om deze hinder te vermijden en het kruispunt met de N487 passeert.

Eind 2016 en begin 2017 hebben binnen korte tijd ongevallen op het kruispunt plaatsgevonden, waaronder ook ongelukken met letselschade. Hoewel de vormgeving van het kruispunt voldoet aan de landelijke richtlijnen van de CROW, heeft de provincie besloten de veiligheid te vergroten door de maximum snelheid ter plaatse van het kruispunt te verlagen tot 50 km/h en ter ondersteuning van deze maatregel snelheidsremmende plateaus aan te brengen. In
de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 oktober 2017 zijn deze maatregelen uitgevoerd.

Er is dus niet gekozen voor de door de gemeente gevraagde rotonde. Voor een rotonde is het niet de verwachting dat het een beperkend effect zal hebben op het huidige sluipverkeer, aangezien bij een rotonde alle aansluitende takken gelijkwaardig aan elkaar zijn. Verkeer vanaf de Volgerlandseweg zuidzijde heeft namelijk als deze op een rotonde rijdt voorrang op het verkeer dat vanaf de N487 oostzijde de rotonde wil oprijden. Dit is voor het sluipverkeer zelfs gunstiger dan in de huidige situatie waarbij aan beide richtingen van de N487 voorrang moet worden verleend. In plaats van een ontmoedigende werking kan dit een ongewenste aantrekkende werking hebben. Daarnaast is vanwege de regionale functie van de N487 een extra onderbreking op deze weg, door het verlenen van voorrang op de rotonde, niet positief voor de doorstroming van het verkeer naar de A29.

We hebben besloten om aanvullende maatregelen te nemen op het bestaande kruispunt. Voor het nemen van deze maatregelen zijn de landelijke richtlijnen van de CROW het uitgangspunt. De landelijke richtlijnen geven voor voorrangskruispunten buiten de bebouwde kom aan dat maatregelen ten behoeve van snelheidsreductie de verkeersveiligheid en herkenbaarheid ondersteunen. Daarbij worden langgerekte plateaus voor het kruisingsvlak als voorkeursoplossing genoemd. [bron: CROW 315a Basiskenmerken kruispunten en rotondes].
Op onze provinciale wegen hebben we een soortgelijke oplossing met (busvriendelijke) plateaus toegepast op het kruispunt N217/Blaakseweg te Mijnsheerenland. Dit heeft een positieve invloed gehad op de verkeersveiligheid.

Ons inziens is het toepassen van plateaus dus een effectieve maatregel om de snelheid terug te brengen.

Mening Cromstrijen'98:
Wij vinden het antwoord van de Provincie Zuid Holland duidelijk en acceptabel en gaan er vanuit dat het gewenste effect inzake de verkeersveiligheid daarmee bereikt wordt.
Zo niet, dan schromen wij niet om alsnog in de pen te klimmen en de Provincie te vragen om betere maatregelen te nemen, ook al kost dat wat meer. Veiligheid van weggebruikers staat boven financiële argumenten.

Terug naar actueel