Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Vertrouwt de burgemeester zijn raadsleden ineens niet meer?

8-2-2017 Bron: Cromstrijen'98

De burgemeester van Cromstrijen bleek al jaren bezig te zijn om het voor elkaar te krijgen om raadsleden niet meer in de stembureaus zitting te laten nemen.

Als reden gaf hij onder andere aan dat de raadsleden het al druk genoeg hebben en dat raadsleden achter de tafel van het stembureau het stemgedrag van de kiezers zouden kunnen beïnvloeden, alsmede dat het door de Kiesraad wordt aanbevolen.

Vanwaar die plotselinge zorg voor de invulling van de persoonlijke agenda's van raadsleden en wanneer is gebleken dat raadsleden kiezers hebben beïnvloed, terwijl sommigen al wel 30 jaar zitting hebben in een stembureau. Wat is dan de aanleiding voor deze stellingname.

Enkele raadsleden kwamen erachter, omdat zij geen uitnodiging hadden ontvangen om zitting te nemen op één van de stembureaus en andere inwoners wel.

In de commissie ABZ van 19 januari 2017 zijn door ons vragen hierover gesteld.
Omdat dit een openbare vergadering was heeft de pers dit opgepakt en verscheen er een pittig artikel over deze aangelegenheid in het AD.

Daarnaast bleek dat ook de wethouders niet op de hoogte waren gesteld van het voornemen van de burgemeester, ondanks dat hij zelf aangaf het college hier wel bij betrokken te hebben.

Als gevolg van de gestelde vragen in de commissie ABZ en waarschijnlijk ook dat dit in de openbaarheid terecht is gekomen, is het voornemen op 24 januari 2017 weer ingetrokken.


Mening Cromstrijen'98:
De politiek hoeft geen vriendenclub te zijn. Het wordt niet voor niets politieke arena genoemd. Een zekere strijd moet er altijd zijn om tot goede resultaten te komen.
Deze handelwijze omtrent de rol van raadsleden in het stembureau is geen eerlijke strijd maar een tik onder de gordel.


Terug naar actueel