Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Voltooiing centrumplan in handen projectontwikkelaar

25-2-2009 Bron: Algemeen Dagblad

Volgens projectontwikkelaar Novaform zijn de bouwkosten hoger dan geraamd. De ontwikkelaar wil een eenvoudiger gebouw neerzetten om de kosten te drukken. De gemeente Cromstrijen kan niet anders dan afwachten.

Een ding is helder: de vertraging van het centrumplan in Klaaswaal heeft niets met de economische crisis te maken. "Het zou twee jaar geleden al klaar zijn," aldus wethouder Martin Honders.

Maar voorlopig blijven de dichtgetimmerde panden staan. Minstens drie maanden denkt Novaform nodig te hebben om een nieuw bouwplan te ontwikkelen. Dat plan wordt anders dan oorspronkelijk de bedoeling was. Eerder werd de parkeergarage al geschrapt om kosten te besparen. Honders vreest dat van het oorspronkelijke plan, met onder meer woningen voor 55-plussers, weinig overblijft. "Het plan is nu al zo aangepast dat er een aantal studio's wordt gebouwd, voor jongeren. Ze kunnen er bij wijze van spreken een blokkendoos neerzetten."

Als reden voor de hogere kosten wijst Novaform naar de vorige ontwikkelaar die het project wilde uitvoeren: Roos Bouw. Dat bedrijf ging in 2007 failliet. Novaform heeft het project overgenomen, maar zegt een verkeerde voorstelling te hebben gekregen van de kosten van het project. Daardoor moet het plan nu worden aangepast.

De gemeente Cromstrijen kan niet anders dan afwachten waarmee Novaform op de proppen komt. Want de gemeente heeft bijna geen grip meer op de situatie. "De overeenkomst die mijn voorgangers namens de gemeente met de projectontwikkelaar hebben gemaakt, zou anders moeten zijn," erkent Honders. "Er is wel gekeken of het juridisch klopte, maar niet of het een goede overeenkomst was voor de gemeente. Het betekent dat we weinig zeggenschap hebben over de afbouw van het project. De garanties die we hebben gevraagd zijn marginaal. De overeenkomst is destijds ter kennisgeving naar de gemeenteraad gegaan, maar niet inhoudelijk ter beoordeling voorgelegd. Als dat wel was gebeurd, was die overeenkomst vast niet goedgekeurd."

Honders hoopt dat Novaform desondanks een goed plan aan de gemeenteraad voorlegt. "Het is de vraag hoe ver de gemeenteraad wil gaan in de versobering van het plan." De wethouder wil ook de laatste twee van in de vier deelplannen afronden. "Dat is echt ongelooflijk belangrijk, maar ik krijg er zo geen goed gevoel bij."
Door RENÉ BOUWMEESTER