Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Voortgang onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

31-5-2015 Bron: Cromstrijen'98

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard heeft ingestemd met de manier waarop inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het eiland.

In 2013 is de bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard uitgebreid geëvalueerd. Hoewel het toen niet is gelukt een eenduidige richting voor de bestuurlijke toekomst vast te stellen, is wel duidelijk geworden dat de manier waarop in de praktijk wordt samengewerkt in de Hoeksche Waard verbetert kan worden. Raads- en collegeleden in alle vijf gemeenten onderschreven de conclusie uit het evaluatierapport dat de samenwerking tussen gemeenten beter moet en niets doen geen optie is. Daarom is besloten nu onderzoek te doen naar de manier waarop de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gezamenlijk vorm gegeven kan worden. Twee mogelijkheden worden onderzocht; herindeling of een vorm van versterkte regionale samenwerking.

In de stuurgroep, bestaande uit de 34 fractievoorzitters uit de Hoeksche Waardse gemeenteraden, is verder gesproken over de manier waarop het onderzoek vorm wordt gegeven.

In de eerste helft van juni gaan er 11.700 brieven de deur uit naar inwoners van de Hoeksche Waard met een verzoek om een (digitale) vragenlijst in te vullen. In deze lijst wordt gevraagd:
a. hoe inwoners denken over de verschillende aspecten van het gemeentebestuur.
b. hoe ze oordelen over publieke voorzieningen in hun gemeente en in de Hoeksche Waard.
c. hoe betrokken ze zich voelen bij hun buurt/wijk/dorp, hun gemeente en de Hoeksche Waard en
d. wat hun prioriteiten zijn voor de versterking van het gemeentebestuur.

Ook worden er groepsgesprekken gehouden met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard op het gebied van sport, recreatie en toerisme, onderwijs en werk, zorg, wonen en kerkelijke organisaties en muziek en cultuur.

Dit alles dient dan een representatief beeld op te leveren van de wensen en opvattingen van de inwoners en maatschappelijke organisaties.
Deze resultaten maken uiteindelijk een zwaarwegend onderdeel uit van de eindconclusie waarvan men verwacht dat de gemeenteraden in december van dit jaar een besluit nemen.

Mening Cromstrijen'98:
Omdat de resultaten van de vragenlijst en de gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een zwaarwegend onderdeel uitmaken van de eindconclusie, vinden wij het aantal van 11.700 brieven erg weinig.

Er wordt gesteld dat er een respons wordt verwacht van 20%. Dat houdt in dat er uiteindelijk 2.340 reacties binnenkomen. Op een totale populatie van 85.000 inwoners is dit maar 2,7%. Haal je daar alle inwoners van 18 jaar en jonger uit, dan kom je ook uit op een percentage van slechts 4%. Hoe representatief zal dit “zwaarwegende onderdeel” van dit onderzoek in werkelijkheid dan zijn?

Ook de lijst van de gekozen maatschappelijke organisaties lijkt ons te onevenwichtig te zijn samengesteld. Ook in dit geval hebben wij daardoor onze twijfels over de representativiteit.
Wij hebben hierover in de stuurgroep vragen gesteld. Er zal echter niets veranderd worden, dus wij moeten onze kritische blik gaan richten op de resultaten.

Wij hebben altijd gesteld dat de kwaliteit van de onderzoeken belangrijker is dan het hoge tempo. De inwoners, die ons gekozen hebben, hebben er recht op dat er zeer zorgvuldig gewerkt wordt. Eerst een goed fundament leggen en daarna pas keuzes maken.

Terug naar actueel