Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Waarom ging Cromstrijen’98 akkoord om drie belangrijke agendapunten af te voeren op 16 februari ?

21-2-2010 Bron: Cromstrijen'98

In de laatste gemeenteraadsvergadering van de raad in de "regeerperiode 2006-2010" sloeg, in aanloop tot de verkiezingen, de verkiezingskoorts genadeloos toe.
Drie agenda punten werden vervolgens op voorstel van CDA; Stedenbouwkundig ontwerp Numansdorp Zuid (agendapunt 7), VVD; Uitvoering Gemeentelijk Vervoer Plan GVVP (agendapunt 9), PvdA; Jaarschijf 2010 Meerjarenprogramma Hoeksche Waard (agendapunt 12) van de agenda afgevoerd!

Onze fractie heeft steeds ingezet dat de ontsluiting ook onderdeel moet zijn van de Stedenbouwkundig ontwerp Numansdorp Zuid. In de commissie vergaderingen RBZ heeft onze fractie hier meermalen op gehamerd. Maar ook de locatie voor de watersportvereniging en het aantal (recreatie)woningen bleef onduidelijk.

Bij de behandeling van het GVVP vragen wij constant in te zetten op de ontsluiting van de dorpskernen. Dit is ons inziens alleen mogelijk door eerst een start te maken met de rondwegen, daarna kan je de winkelgebieden verkeersluw maken.

Met de agendapunten 7 en 9 zijn dusdanig onvolledige voorstellen aangeboden door het college dat, zelfs met allerlei wijzigingen tijdens de vergadering niet zou worden voldaan aan de ideeën van Cromstrijen’98.

Ook het agendapunt Jaarschijf 2010 Meerjarenprogramma Hoeksche Waard is niet, zoals gebruikelijk, vooraf besproken is in de Adviesraad Hoeksche Waard en binnen onze commissie ABZ en is dus ook van de agenda gehaald.
Voor ons is het essentieel dat alle mogelijkheden voor de lokale besturen gebruikt moeten worden om mee te kunnen denken en beslissen over Hoekschewaardse onderwerpen .

In aanloop tot de vergadering werd ons al duidelijk dat de collegepartijen onderling ernstig verdeeld waren (en nog steeds zijn?) over de plannen voor Numansdorp Zuid en het GVVP.

Mening Cromstrijen'98:
Wij hebben nadat ons duidelijk door het college werd verzekerd dat het van de agenda halen van deze onderwerp geen politieke of financiële gevolgen zouden hebben toch voor gekozen om zo snel mogelijk na de verkiezingen, het nieuwe college ook nieuwe voorstellen te laten maken.
Onze fractie krijgt steeds meer moeite met het hap-snap beleid. Als je op het ene punt iets denkt op te lossen brengt dat op een ander punt weer overlast.
De afgelopen periode is, ondanks alle verkiezingsbeloftes van diverse partijen, door dit college niets gedaan om projecten toekomstgericht in gang te zetten.
Wij hebben er dan ook voor gekozen om een volgend college goede voorstellen te laten maken voor echte duurzame oplossingen.
We moeten de nieuwe gemeenteraad van straks niet opzadelen met onzorgvuldig genomen beslissingen van hun voorganger.

Terug naar actueel