Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Waterplan vliet Klaaswaal

22-4-2008 Bron: Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 reageert op miscommunicatie tussen gemeente, waterschap en bewoners.

Op donderdag 3 april 2008 werd door het waterschap en de gemeente het concept waterplan gepresenteerd.
Slechts twee bewoners woonden deze vergadering bij.
Al snel bleek dat men bijzonder teleurgesteld was. Tijdens voorgaande sessie, waarbij ca. 60 inwoners aanwezig waren is door de wethouder toegezegd dat de inwoners direct betrokken zouden worden bij de planvorming.
Men had de indruk dat het Waterplan zonder inspraak van de bevolking er doorheen werd gedrukt.
Door onze fractie werd tijdens de presentatie vragen gesteld of het juist was dat de bewoners niet waren uitgenodigd, dit bleek te kloppen.
Tijdens de commissievergadering RBZ van 8 april stelde wij wederom dit feit aan de orde en spraken nogmaals onze teleurstelling hier over uit.
Een van de punten die door ons aan de orde is gesteld, is de verregaande veranderingen m.b.t. "DE VLIET" in Klaaswaal, zoals het aanleggen van natuurlijke oevers, rietkragen, het kappen van de wilgen ed.
Cromstrijen’98 is tegen deze vergaande aanpassingen van de vliet en vinden dit geldverspilling en een verarming van het aanzicht.
Wethouder Honders verklaarde dat dit plan een conceptplan is, voor de verder uitwerking zal hij zeker de inwoners en belanghebbende gaan informeren en laten mee denken.
Aangezien communiceren niet zijn sterkste punt is zullen wij deze toezegging op de voet volgen en u informeren.