Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Weerstand tegen opheffen gemeenten

30-11-2016 Bron: Afleveren zienswijzen

De weerstand onder inwoners van de Hoekschewaardse gemeenten tegen het opgeven van de zelfstandigheid van de eigen gemeente is groot. Leden van de gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Strijen (Strijens Belang), die fel tegenstander zijn van een herindeling hebben inwoners uit hun gemeente gestimuleerd om zienswijzen in te leveren.

Na telling bleek, dat ruim 1200 inwoners hiervan gebruik maakten en aangaven tegen een herindeling van hun gemeente te zijn. Het blijkt dat het opheffen van de eigen identiteit van hun gemeente een brug te ver is. Bij een referendum in 2003, toen herindeling ook al aan de orde was, spraken ongeveer 85% van de inwoners van de Hoeksche Waard zich tegen een herindeling uit. De teller van tegenstanders van een herindeling zal nog hoger oplopen, omdat veel inwoners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun mening kenbaar te maken via het internet, zo blijkt uit diverse gesprekken. Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk geven hun inwoners de mogelijkheid om via de stembus hun mening te laten horen.
De verwachting is dat in deze drie gemeenten, bij de te houden burgerpeiling tijdens de 2e kamer verkiezingen op 15 maart 2017, een duidelijke tegenstand tot het vormen van één gemeente zichtbaar zal worden.
Maandag 21 november 2016 werden in Den Haag door een delegatie van gemeenteraden en inwoners van Korendijk, Binnenmaas, Cromstrijen en Strijen de stapel van ruim 1200 zienswijzen overhandigd aan gedeputeerde Van der Sande van de provincie Zuid-Holland.

Zie de foto in de bijlage bij de bron.


Mening Cromstrijen'98:
Wij blijven maar herhalen dat uit recente wetenschappelijke rapporten is gebleken dat een herindeling niet beter is, integendeel onze gemeente zal daar alleen maar slechter van worden en de inwoners betalen de rekening daarvan.

Wij danken de inwoners van onze gemeente voor hun zienswijzen, het kan niet zo zijn dat onze "Haagse vrienden" even gaan bepalen wat voor de Cromstrijenaren beter is.
Op 15 maart 2017 zien wij u graag op het stembureau voor het invullen van de burgerpeiling.

Samenwerkers bedankt voor jullie onstuitbare inzet.Terug naar actueel