Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Wethouder Honders op oneigenlijke grond binnen het college van Cromstrijen

24-2-2009 Bron: Cromstrijen'98

Wethouder Honders neemt op basis van het ons inziens onterecht gebruik maken van de gemeentewet, een plaats in binnen het college van Cromstrijen .

Dit is en blijft de mening van Cromstrijen'98 tijdens de komende behandeling op 26 februari 2009 tijdens de vergadering ABZ.
De gemeentewet geeft aan dat een lid van de Raad ingezetene moet zijn van de gemeente.
Bij zijn aanstelling op 4 april 2006 beloofde de wethouder plechtig naar een woning binnen de gemeente Cromstrijen te gaan zoeken.
Op 31 januari 2007 gaf Honders aan niet bereid te zijn te gaan verhuizen door zich te beroepen op een uitzonderingsbepaling van de gemeentewet, als zijnde een bijzondere omstandigheid.
Ook nu weer zal het onderwerp "verhuisplicht wethouder Honders" in de commissie ABZ worden behandeld, omdat elk jaar opnieuw ontheffing moet worden verleend door de gemeenteraad. Ongetwijfeld zullen de meeste landelijke partijen de
wethouder wederom 1 jaar ontheffing verlenen.
De Raad bepaald n.l. zelf de "bijzondere omstandigheden" die voor de wethouder gelden.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 vindt dat de wetgeving met voeten wordt betreden en dat het doel van de wet op deze manier wordt ontdoken.
Wij vinden dan ook dat genoemde wethouder, gelet op de wet, niet op deze manier zijn functie zou moeten willen uitoefenen.
De mogelijkheden die worden geboden zijn ons inziens niet op deze manier bedoeld.
Wij vinden het bijzonder triest dat de andere partijen willens en wetens meedoen aan het oneigenlijk gebruik van de wetgeving, door de uitzonderingsregel van de gemeentewet naar eigen inzicht te interpreteren.

Wij vragen ons dan ook af waarvoor wetgeving nodig is als
men niet op de juiste manier hiermee omgaat.
Wij vinden nog steeds, als lokale partij dat een wethouder tussen de mensen van zijn of haar gemeente moet wonen. En dus deel uit moet maken –net als burgemeesters – van het dagelijkse dorps– of stadsleven om zijn werk optimaal uit te kunnen voeren.

Terug naar actueel