Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Wie is Bas?

18-3-2012 Bron: Cromstrijen'98

Geboren op 13 januari 1947 te Rotterdam.
Tot aan mijn pensionering vorig jaar heb ik leidinggevende functies bekleed op grote bouwprojecten bij Aannemingmij J.P. van Eesteren door het gehele land. Begin 1973 viel de keuze om in de Hoeksche Waard te gaan wonen, en met name op Numansdorp toen nog een zelfstandige gemeente.
Sinds 1979 woon ik nu met veel plezier met Joke aan de Lindenlaan in Klaaswaal. Waar regelmatig ook de kinderen en kleinkinderen te vinden zijn.

Was voetbal en tafeltennis favoriet als hobby, eenmaal in Numansdorp viel ik voor het tennis en vind dit nog steeds een heerlijke sport. Voetbal is nu meer een kijksport geworden bij m.n SSS en NSVV.
De golfsport krijgt nu de aandacht en gaat het tennis op een lager pitje. Om de conditie op peil te houden wordt er regelmatig getraind om de Vierdaagse Nijmegen te kunnen volbrengen. Lopen in Duitsland en Luxemburg maken ook deel uit van de trainingen.
Ook de Roparun draag ik nog steeds een warm hart toe, na meerdere jaren als teamcaptain mijn steentje te hebben bijgedragen voor het goede doel.
Waarom ik in de gemeenteraad terechtgekomen ben is een vervolg op hetgeen ik in de loop der jaren altijd al gedaan hebt namenlijk als het nodig was, zat ik voor bijna alle verenigingen in een commissie of was ik bestuurslid en gaf graag sturing aan de nodige processen.
Ik deed dit meestal, als de nood aan de man was, of als er iets van de grond moest komen. Was de klus geklaard, dan snel de handen vrijmaken voor andere zaken, zoals de ervaring mij leerde bij J.P. van Eesteren.

Logisch gevolg hierop was de vraag lid te worden van Cromstrijen’98. Dat ik nu namens Cromstrijen’98 sinds 2010 in de raad zit is wellicht toeval, als een andere partij toen een beroep op mij had gedaan, had ik wellicht ook ja gezegd.
Ik zie een gemeenteraadslid in eerste plaats als vertegenwoordiger voor alle inwoners van Cromstrijen, plaatselijk belang dus. Tenslotte gaat het om de belangen van die gemeenschap en in minder mate om persoonlijke idealen of wensen.

Het lijkt wel een rode draad in mijn leven te zijn, opdraven als de nood aan de man is en moeilijke klussen klaren.
Deed ik dit al bij mijn werkgever, zeker de laatste jaren trad ik regelmatig op als trouble-shooter, nu ligt de vraag voor mij om aan te treden als tijdelijk wethouder i.v.m. ziekte van de huidige wethouder.
Na ampele overwegingen en overleg met het thuisfront en de wetenschap, dat het vooral een tijdelijke zaak is en de huidige wethouder bij voldoende herstel haar plaats weer inneemt, heb ik de knoop doorgehakt.

Mening Cromstrijen'98:
Wij zijn zeer content met de keuze van Bas om Ineke waar te nemen. Met deze keuze komt de stem van Cromstrijen'98 weer terug in het college.

Terug naar actueel