Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Zwarte dag voor Cromstrijen

19-12-2013 Bron: Audioverslag van de vergadering

We hebben het niet gehaald, hoe nu verder!!

Het amendement welke Cromstrijen’98 heeft ingebracht bij de ERS besluitvorming in de raadsvergadering van 18 december heeft het niet gehaald.

Een meerderheid van de Cromstrijense Raad heeft gekozen voor het amendement van D66, GroenLinks en de SGP waarbij op het laatste moment ook de PvdA bij aansloot.
Hiermee sturen ze aan op een herindeling in 2018.

Het amendement van Cromstrijen’98 had meer ruimte geboden om een beter fundament te hebben voor een door u als inwoners gewenste toekomst voor onze gemeente, tenslotte zitten wij er voor u.

Het amendement wat nu door bovengenoemde partijen is aangenomen sluit de inbreng voor u als inwoner volledig uit.
Waar het voorstel van de ERS stuurgroep nog ruimte bood voor een draagvlakonderzoek onder de inwoners en het maatschappelijk middenveld, is het met dit amendement onmogelijk gemaakt.
De vragen die daarvoor in de plaats gekomen zijn:
“Wat zijn de effecten voor de inwoners”, dus geen vraag aan u, maar een vraag aan henzelf !!, evenals:
“op welke manier kan de nabijheid van de inwoners tot het bestuur en het draagvlak worden georganiseerd”, ook al geen vraag aan u, terwijl het draagvlak wat ons betreft bij u vandaan moet komen.

Jammer dat u hiermee als inwoners geheel buitenspel bent gezet.

Motivaties:
D66, de ontwikkelaar van het amendement, zet de inwoners volledig buiten spel;
maar wij blijven naar u luisteren.

GroenLinks benoemde dat het niet gaat over onderwerpen als het bestaansrecht van het zwembad in Klaaswaal;
maar laat dat nu wel zo zijn, wij gaan er voor zorgen dat GroenLinks zich aan deze uitspraak blijft houden.

CDA wilde alleen maar haast maken, gebaseerd op argumenten en tegenargumenten;
maar dit zullen dan niet de uwe zijn want daar willen zij niet naar vragen.

SGP had als opmerking dat wij Numansdorp en Klaaswaal weer terug wilden;
maar wij houden van vooruitgang, in samenspraak met u.

PvdA had in eerst instantie het amendement ondertekend en het daarna weer doorgestreept en stemde op het laatste moment toch voor;
maar aan die draaikonterij, waar wij niet aan mee gaan doen, zijn wij al een beetje gewend.

Is dit democratisch??, volgens Cromstrijen’98 niet.

Wordt vervolgt.

Mening Cromstrijen'98:
Tijdens de eerste termijn en na het voorlezen van ons amendement, zie voorgaande actueel punt, is hieronder onze inbreng:

Voorzitter:
Het verzoek van de Provincie was een onderzoek naar de opgelegde gemeenschappelijke samenwerking in de Hoeksche Waard.
De Stuurgroep ERS stelde een “stip aan de horizon voor de Hoeksche Waard” voor.
Cromstrijen’98 wenste eerst de “stip aan de horizon” voor Cromstrijen te bepalen.
Wat hebben we, wat kunnen we zelf, waar is assistentie bij nodig en dan, waar halen we dit.
Met dit als fundament kan je bouwen aan een verbeterde samenwerking en indien nodig een herindeling,

MITS, dit ten alle tijden gepaard gaat met een betere dienstverlening aan onze inwoners op financieel, sociaal, sportief, recreatief-gebied maar vooral ook op woongenot.

Fractie Cromstrijen’98

Terug naar actueel