Ruimte en Beheers Zaken

De gemeente is mede verantwoordelijk voor instandhouding en verbetering van de leefomgeving in de meest ruime zin. Cromstrijen'98 zet zich met kracht in voor de leefbaarheid in de gemeente en waar nodig in de Hoeksche Waard. Onvermijdelijke ingrepen in het open karakter van het landschap door hogere overheden dienen ruimschoots te worden gecompenseerd. De leefbaarheid in de gemeente is gediend met het bewerkstelligen van een gevarieerd woningaanbod.

Ruimte en Beheers Zaken

Werner de Jong
tel: 06_50590209

Rob Teunisse
tel: 65 3734

Speerpunten

RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING en WONINGBOUW

Meer betaalbare woningen, onmisbaar toch!

  • Rekening houden met de behoefte aan jongeren- en seniorenwoningen;
  • Bestaand woningbestand goedkoop, maar goed, renoveren;
  • Onderhoud water- en groenstructuur sterk verbeteren.

VERKEER

Eerst ontsluiten, dan pas bouwen!

  • Knelpunten en onveilige situaties kordaat en constructief aanpakken.