Raadsleden

Tijdens ons fractie overleg worden de standpunten ten aanzien van de voorstellen van het college besproken en worden de standpunten van Cromstrijen'98 bepaald. Tijdens de commissie vergadering worden deze standpunten naar voren gebracht en bediscussieerd. Mocht dit niet tot een definitief standpunt, hamerstuk, kunnen komen zal er verdere beraadslagen in de raad plaatsvinden. Wij eisen daar bij een open beraadslaging en zijn tegen besloten vergaderingen en achterkamertjes politiek.

Raadsleden Cromstrijen'98

Rob Tamerius (rechts)
tel: 65 4230

Werner de Jong (links)
tel: 0650590209

Wethouder Cromstrijen'98

Onze wethouder Bas Boelhouwers
tel: 57 3361

Speerpunten

TOEKOMSTVISIE CROMSTRIJEN

Meer cromstrijen en minder Hoeksche Waard!

  • Lokaal wat kan, alleen regionaal samenwerken als het beter is;
  • Actief werken aan de ontwikkeling van de dorpskernen;
  • Winkelgebieden aantrekkelijker maken;
  • Toeristische en recreatieve mogelijkheden door de ligging aan het Hollandsch Diep ontwikkelen.

FINANCIňN

Een financieel gezonde gemeente, dit willen we ook zeker zo houden!

  • Gezond houden van de financiŽn;
  • Kostenbesparingen zoeken, minder externe adviesbureaus inschakelen door slimmer gebruik te maken van beschikbare kennis, zelf kennis opbouwen;
  • Initiatieven van derden, budget neutraal;
  • Activiteiten moeten iets opleveren voor de gemeente, zowel in financieel als maatschappelijk opzicht.